Pedicurepraktijk Op Goede Voet Heeze - Ambulant Medisch PedicureBeste mevrouw Van Asten,

U heeft de AVG-verklaring aangevraagd. Deze zit als bijlage in Pdf-formaat.
 

Een AVG-verklaring is geen juridisch document maar een verklaring waarin u zelf verklaart dat u alle inspanningen hebt gepleegd om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen.

De AVG-verklaring is onderdeel van uw AVG-dossier. Wij raden u aan een (digitale) map aan te leggen met onderstaande indelingen en die te vullen/onderhouden zoals hieronder beschreven is.

AVG-dossier
 1. AVG-verklaring; 
 2. Inventarisatie:
  • Overzicht persoonsgegevens; 
  • Overzicht doelbinding: persoonsgegevens, overeenkomst, verwerkingen, bewaartermijn;
 3. Privacy policy;
 4. Verwerkersovereenkomsten met derden/leveranciers; 
 5. Geheimhoudingsverklaringen van medewerkers; 
 6. Overeenkomsten:
  • Lidmaatschapsovereenkomsten;
  • Lijst van online inschrijvingen;
 7. Datalekken rapportages;
 8. AVG-gerelateerde procedures:
  • Back-up van persoonsgegevens;
  • Verwijderen van persoonsgegevens;
  • Autorisatiebeleid;
  • Sleutelbeleid;
 9. Verwerkingenregister:
  • Type persoonsgegevens;
  • De verwerkingsdoeleinden;
  • Bron van de gegevens;
  • Met welke partijen worden gegevens gedeeld;
  • Bewaartermijn;
Met vriendelijke groet,
Secretariaat AVG

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint