top of page

Beste mevrouw Van Asten,

U heeft de AVG-verklaring aangevraagd. Deze zit als bijlage in Pdf-formaat.

Een AVG-verklaring is geen juridisch document maar een verklaring waarin u zelf verklaart dat u alle inspanningen hebt gepleegd om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen.

De AVG-verklaring is onderdeel van uw AVG-dossier. Wij raden u aan een (digitale) map aan te leggen met onderstaande indelingen en die te vullen/onderhouden zoals hieronder beschreven is.

AVG-dossier

1.AVG-verklaring;

2.Inventarisatie:

 • Overzicht persoonsgegevens;
 • Overzicht doelbinding: persoonsgegevens, overeenkomst, verwerkingen, bewaartermijn;

3.Privacy policy;

4.Verwerkersovereenkomsten met derden/leveranciers;

5.Geheimhoudingsverklaringen van medewerkers;

6.Overeenkomsten:

 • Lidmaatschapsovereenkomsten;
 • Lijst van online inschrijvingen;

7.Datalekken rapportages;

8.AVG-gerelateerde procedures:

 • Back-up van persoonsgegevens;
 • Verwijderen van persoonsgegevens;
 • Autorisatiebeleid;
 • Sleutelbeleid;

9.Verwerkingenregister:

 • Type persoonsgegevens;
 • De verwerkingsdoeleinden;
 • Bron van de gegevens;
 • Met welke partijen worden gegevens gedeeld;
 • Bewaartermijn;

Met vriendelijke groet,

Secretariaat AVG

bottom of page